Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên và dịch vụ pháp lý khác

Ngoài các dịch vụ pháp lý và tư vấn cụ thể trên, CÔNG TY LUẬT SIPCO cũng cung cấp các gói tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp và các dịch vụ khác cho khách hàng, bao gồm:

  • Dịch các loại văn bản pháp lý, tài liệu hợp đồng cần thiết cho các hoạt động đầu tư như cho thuê, thương mại, kinh tế, chuyển giao công nghệ từ Việt sang tiếng Anh và ngược lại và chúng tôi khẳng định tính chính xác
  • Thị thực cho lưu thông/chứng nhận sản phẩm
  • Giấy chứng nhận quảng cáo
  • Thị trường reseach
  • Các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng