Nghiên cứu và điều tra thị trường

Luật sư và chuyên gia tư vấn của CÔNG TY LUẬT SIPCO có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện các khảo sát, nghiên cứu và phân tích sâu về nhiều lĩnh vực kinh doanh của các nhà đầu tư, các dự án phát triển của các nhà tài trợ và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.Dịch vụ cụ thể bao gồm:

  • Giúp khách hàng tổ chức và thực hiện điều tra khảo sát thực địa và nghiên cứu tài liệu đối với những dự án đầu tư kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ cụ thể trên thị trường; xây dựng báo cáo chi tiết về những nội dung và vấn đề quan trọng tìm thấy trong quá trình điều tra khảo sát thực địa và nghiên cứu tài liệu, bao gồm cả các phản hồi của thị trường đối với những dự án đầu tư kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ cụ thể đó.
  • Thực hiện phân tích những nội dung trong báo cáo điều tra khảo sát, qua đó đánh giá triển vọng và những thách thức của thị trường đối với những dự án đầu tư kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ cụ thể đó
  • Lập báo cáo khảo sát chi tiết với các phân tích định lượng và định tính cho nhiều nội dung khác nhau, như báo cáo cho hoạt động đầu tư, phân phối sản phẩm, đơn giản hóa và cải cách thủ tục hành chính cấp phép kinh doanh, cải cách pháp lý
  • Thuyết trình báo cáo, những nội dung tìm thấy và đưa ra những khuyến nghị tại các hội thảo