Giải quyết tranh chấp

Luật sư của chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc tham gia giải quyết các vụ tranh chấp thương mại và hợp đồng, tranh chấp về lao động, sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh cũng như các vụ tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, lao động bao gồm cả thủ tục và các vấn đề liên quan đến cưỡng chế thi hành các phán quyết của tòa án và trọng tài. Dịch vụ cụ thể bao gồm:
  • Nghiên cứu và phân tích tranh chấp với những phân tích và đánh giá về những lợi thế, bất lợi và những rủi ro có thể có
  • Tư vấn các bước và biện pháp cần thực hiện để giải quyết tranh chấp
  • Kiểm tra và tư vấn về tài liệu và những bằng chứng hiện có liên quan đến tranh chấp
  • Soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu cần thiết, bao gồm cả đơn khởi kiện, phản tố và nộp cho tòa án, trọng tài
  • Đại diện khách hàng đàm phán và thương thảo về tranh chấp với bên thứ ba
  • Đại diện với tư cách là luật sư đại diện của khách hàng trước tòa án và trọng tài và các cơ quan tài phán khác, cơ quan thi hành án tại Việt Nam và nước ngoài
  • Tư vấn và chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho việc thi hành các bản án, phán quyết của trọng tài, bao gồm cả các phán quyết của trọng tài nước ngoài